วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูลการรับสมัครงานและบันทึกข้อมูลในใบสมัครที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน
.....................................................................................................................................................

สมัครงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส
        บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูลการรับสมัครงานและบันทึกข้อมูลในใบสมัครที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า  บริษัท การบินไทยฯ  ได้จัดตั้งบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
          ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า  ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com  อย่างไรก็ตามการปฏิเสธเข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณาคัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ
               บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)  ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
        
* Download Adobe Acrobat Reader (โปรแกรมอ่าน .pdf) *

ตำแหน่งงานที่บริษัท การบินไทยฯ เปิดรับสมัคร
Not Specified Position(ทั่วไป)


> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประจำปี 2556 (เฉพาะผู้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556)
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประจำปี 2556 (เฉพาะผู้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556)


> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Customer Service Agent 1
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Customer Service Agent 1
แผนที่การเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) สุวรรณภูมิ


>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

>ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน
กำหนดการรับนักศึกษาฝึกงาน
คู่มือนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสถาบันภูมิภาคที่เข้าฝึกงานเดือน กันยายน 2556

 คลิกดูเว็บอื่นๆ   

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More